Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe goân-sêng.

游色嚴

最後更新: 2017-09-10
人物名 游色嚴
別名/另記 (游色厳) 
出生日期 1900年9月10日
出生地 臺北州海山郡鶯歌街 (台北州海山郡鶯歌街)
逝世日期 1972年5月4日
  • 鶯歌街協議會員
參考來源:
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.
  • 鄭梅淑, 張勝彥 (2010) 鶯歌鎮志. 鶯歌鎮公所.