Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe goân-sêng.

梅原珍彥

最後更新: 2016-08-31
人物名 梅原珍彥
別名/另記 (梅原珍彦) 陳永珍
出生日期 1908年9月14日
出生地 新竹州竹南郡竹南街
逝世日期
參考來源:
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.