Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe goân-sêng.

片山種吉

最後更新: 2016-08-31
人物名 片山種吉
別名/另記
出生日期 1902年9月14日
出生地 新潟縣新潟市 (新潟県新潟市)
逝世日期
參考來源:
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.