Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

片山種吉

Chòe-kīn kái-sin: 2016-08-31
Hō-miâ 片山種吉
Chhut-sì 1902年9月14日
新潟縣新潟市 (新潟県新潟市)
Kòe-sin
Chham-chiàu
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.